PARCOURS & VOORWAARDEN VAN HET BEZOEK 

 • het binnenparcours omvat het bezoek van de 5 toegankelijke bollen, waaronder het panorama 
 • de inkomkaart van het Atomium omvat het bezoek aan het Design Museum Brussels dat zich op 150m van het Atomium bevindt 
 • tickets kunnen aan de kassa of online gekocht worden
 • een digitaal spelletje via AtomiumPlay
 • een souvenirwinkel in de kleuren van het Atomium, Brussel en Belgitude


VOOR UW BEZOEK

Openingsuren

 • Van maandag tot en met zondag: van 10u tot 18u (kassa sluit om 17u30).
 • 24 en 31 december : Van 10u tot 16u
 • 25 december en 1 januari : Van 12u tot 18u
 • Gesloten van 22 tot en met 26 januari: Jaarlijks onderhoud van de lift


Tickets

 • Tickets worden voornamelijk online gekocht, alhoewel de kassa ter plaatse ook toegankelijk is.
 • Tijdens de online-aankoop van uw ticket moet u een datum kiezen. 
 • Het gekochte ticket blijft geldig tussen 10.00 en 17.30 uur op de gekozen datum.
 • Tijdens vakantieperiodes kan de wachttijd langer zijn als gevolg van een hoger bezoekersaantal.
 • De B-Dagtrip tickets [trein + bezoek van het Atomium / Design Museum Brussels / Mini Europa] zijn momenteel opgeschort. Verkrijgbaar bij de NMBS.


* Het Atomium is een erfgoedgebouw uit 1958 en is in vele opzichten uitzonderlijk. Door de architectonische complexiteit van het gebouw en het grote aantal bezoekers in het weekend en tijdens schoolvakanties kan geen voorrang worden gegeven aan de toegang, noch aan de toegang tot de lift (van de begane grond naar het panorama en vice versa). Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en geduld op drukke dagen. Uitzonderingen: personen met beperkte mobiliteit en een begeleider, evenals restaurantgasten met een bevestigde reservering voor de lunch in het restaurant. Zij worden door een medewerker van het restaurant begeleid naar de lift naar de bovenverdieping, maar krijgen bij het panorama geen voorrang om na de maaltijd weer naar de benedenverdieping te gaan.


BIJ UW AANKOMST


Toegang

De site van het Atomium bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen :

 1. het paviljoen [betonnen gebouw naast het Atomium]

 2. het Atomium zelf


Elk gebouw heeft zijn eigen ingang, wat betekent dat er twee aparte rijen zijn: een eerste rij voor het paviljoen en een tweede rij voor het Atomium.

 • Als je al een e-ticket hebt, kun je meteen aansluiten in de rij voor het Atomium.
 • Als je geen e-ticket hebt, sluit dan aan in de rij bij het paviljoen om een ticket te kopen. Daarna kun je aansluiten in de rij voor het Atomium.


In het paviljoen [kassa, toilet, kluisje, ruimte voor wandelwagens].

Bij de ingang van het paviljoen beheert een medewerker de bezoekersstroom [naar de kassa en toiletten].


Toilet
 • Het ticketpaviljoen geeft toegang tot de betalende toiletten [0,50€ - vrouw/man/PBM], evenals tot de ruimte voor kinderwagens [verplicht].
 • Aan de ingang van het paviljoen zorgt een personeelslid voor een vlotte toegang tot de toiletten.
 • Wij garanderen dat de toiletten na elk gebruik gereinigd worden.


Lockers
 • De lockers zijn toegankelijk voor 1€ (terugbetaald).IN HET ATOMIUM : VOORWAARDEN VAN HET BEZOEK


  In elke toegankelijke ruimte staat ons onthaalpersoneel ter beschikking om uw vragen te beantwoorden of u te oriënteren.


  Het parcours

  De inkomkaart van het Atomium geeft toegang tot een parcours in twee delen :


  1/ Het panorama (*)
  • Vertrek met de lift vanaf het gelijkvloers [niveau 0] naar het panorama [niveau 7].
  • Vanaf het panorama [niveau 7] terug met de lift naar het gelijkvloers [niveau 0] om het bezoek voort te zetten of om naar buiten te gaan.


  2/ De tentoonstellingen


  (*) behalve in geval van nood : dit parcours gebeurt enkel per lift.
  (**) dit parcours omvat naast roltrappen ook 80 treden naar boven en 167 treden naar beneden die in meerdere stukken verdeeld zijn. Een passage door een van de buizen is niet geschikt voor mensen die aan epilepsie lijden.


  Dit blijft verboden :

  • roken,
  • eetwaren en/of dranken meebrengen en consumeren,
  • met dieren binnen te komen, met uitzondering van blindengeleidehonden [geleidehonden],
  • op blote voeten te lopen,
  • in een outfit rondlopen die de openbare orde kan verstoren,
  • betogen en spandoeken uitrollen.


  UITGANG & EINDE VAN HET BEZOEK

  De uitgang gebeurt via de toegangspoort. U wordt door ons onthaalpersoneel geleid om niemand op deze plek te kruisen.
   ATOMIUM FOLDER


   BEZOEKREGELS VAN HET ATOMIUM


   Het Atomium is een plaats van cultuur, onderwijs en geschiedenis. Dit zijn redenen waarom de bezoeker een correct gedrag aan de dag moet leggen. In die zin streeft het personeel van het Atomium naar sereniteit opdat de bezoeker maximaal van zijn bezoek zou kunnen genieten. De vereiste discipline stelt respect voor het Atomium, maar ook voor de andere bezoekers op de voorgrond. 


   1. TOEGANG TOT HET ATOMIUM

   Artikel 1

   Het Atomium is elke dag van het jaar open tussen 10u00-18u00. De verkoop van Tickets wordt opgeschort 30 minuten vóór de sluiting van het gebouw. Dit tijdschema kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door de Directie, in het bijzonder in geval van een uitzonderlijke gebeurtenis, slechte weersomstandigheden, een grote toeloop of overmacht.
    

   Artikel 2

   De toegang tot en het bezoek aan het gebouw tijdens de openingsuren voor het publiek zijn onderworpen aan het bezit van een geldig ticket.
    

   Artikel 3

   Elk Ticket geeft recht op één enkele ingang en moet tot aan het einde van het bezoek bijgehouden worden. Het verlaten van het gebouw is definitief.
    

   Artikel 4

   Richting van het bezoek: het Atomium wordt in 2 delen bezocht:  

   • het Panorama via de lift,
   • de tentoonstellingen via de roltrappen en trappen (± 80 treden bergop en ± 180 treden bergaf in meerdere fasen).


   Artikel 5

   Wanneer de Directie van het Atomium omwille van overmacht de toegang tot het gebouw of delen ervan moet ontzeggen gedurende meer dan 4 opeenvolgende uren, zal alleen het bedrag van de toegang tijdens deze sluiting terugbetaald kunnen worden. Als de toegangsbeperking verband houdt met een beslissing van de overheid, zal er geen enkele aanvraag tot terugbetaling in overweging genomen worden.


   2. AFGIFTE EN GELDIGHEID VAN DE TICKETS

   Artikel 6

   De verkochte tickets aan de kassa van het Atomium zijn voor onmiddellijke toegang. De datum van de uitgifte staan vermeld op het ticket: deze gegevens dienen als referentie om de toegang tot het gebouw mogelijk te maken.

   Artikel 7

   De prijs is in euro incl. btw, te betalen in deze valuta.

   Artikel 8

   Het geldende tarief is het tarief op de moment van de aankoop van het ticket, dit wordt weergegeven aan de kassa van het Atomium. Om bepaalde voordelen of verlaagde tarieven te krijgen, mag er aan de kassa naar een bewijsstuk gevraagd worden.

   Artikel 9

   De betaling van een of meer tickets is mogelijk in contanten of met een bankkaart. Een betalingsbewijs wordt na afrekening afgegeven door de kassa.

   Artikel 10

   Het ticket is alleen geldig voor de periode zoals erop aangegeven. Het kan niet teruggegeven noch doorverkocht, terugbetaald of geruild worden. In dat opzicht behoudt het Atomium zich het recht voor om de toegang tot het gebouw aan elke houder van een illegaal verkregen ticket te weigeren: deze tickets zullen zonder tegenprestatie in beslag genomen worden.

   Artikel 11

   In geval van verlies of diefstal worden de tickets niet terugbetaald.

   Artikel 12

   Het Atomium kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht die het normale verloop van het bezoek aan het Atomium verstoort en, indien nodig, tot zijn gehele of gedeeltelijke sluiting voor het publiek leidt zoals slechte weersomstandigheden (vorst , wind, sneeuw, ...) of een beslissing van de overheid bijvoorbeeld.


   3. BEPALINGEN VOOR GROEPEN (vanaf 20 personen)

   Artikel 13

   Om een prioritaire toegang tot de kassa van het Atomium te krijgen, is vooraf reserveren verplicht minstens  10 dagen vóór het bezoek met vermelding van de datum van het bezoek, het uur van aankomst, het aantal volwassenen, studenten (leeftijden), senioren of kinderen (leeftijden), de naam waaronder de groep ontvangen wil worden en de naam en het gsm-nummer van één contactpersoon van de groep. Een bevestigingse-mail zal binnen 5 werkdagen verzonden worden.
   Rukiye Yildiz
   Groepen en scholen - bezoeken met gids (informatie en reservatie)
   rukiye.yildiz@atomium.be / +32 (0)2 475 47 67


   Artikel 14

   De bepalingen voor de reservering, betaling en afhaling van tickets en voor de toegang tot het Atomium staan beschreven in de Verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor online reservering.

   Artikel 15

   Gezien de capaciteit van de lift (maximaal 18 personen) mogen groepen gesplitst worden. Er is geen speciale rij voorbehouden voor groepen tijdens de afdaling.

   Artikel 16

   In geval van reservering in het restaurant in de bovenste bol geschiedt de toegang tot de lift via de speciale rij die voor het restaurant voorbehouden is. Er is geen voorrang voor de lift voor de klanten van het restaurant tijdens de afdaling.


   4. BEPERKTE TOEGANG EN GEDRAG VAN DE BEZOEKERS

   Artikel 17

   De toegang tot en het circuleren in iedere ruimte van het Atomium die voor het publiek openstaat, zijn ook onderworpen aan de voorschriften van de onderstaande artikelen 18-23. Het personeel van het Atomium is bevoegd om eender welke bezoeker de toegang te weigeren of weg te sturen die niet aan deze eisen voldoet en dit zonder enige schadevergoeding.

   Artikel 18

   Het is verboden om in het Atomium voorwerpen te brengen die door hun bestemming of hun kenmerken een risico vormen voor de veiligheid van personen, de installaties of het gebouw, in het bijzonder:

   • wapens en munitie,
   • explosieve, ontvlambare of vluchtige stoffen,
   • blanke wapens die een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid en het personeel,
   • gereedschappen (voornamelijk cutter, schroevendraaier, tang, …),
   • eender welk zeer zwaar, omvangrijk of weerzinwekkend voorwerp,
   • extra grote pakken of bagage (aan de kassa staan er kluizen ter beschikking van de bezoeker),
   • eender welke klim- en springuitrusting (voornamelijk voor bungeejumpen of parachutespringen) en alle propagandamateriaal van welke aard dan ook,
   • kinderwagens, er is een ruimte voorzien aan de achterkant van de kassa,
   • dieren met uitzondering van honden voor slechtziende en blinde personen,
   • glazen en glazen flessen, blikjes, drank of eten.

   Ieder voorwerp dat niet toegelaten is in het gebouw en in een vuilnisbak gestort wordt, zal als verloren beschouwd worden.
    

   Artikel 19

   Een correcte houding wordt van de bezoekers gevraagd, zowel ten aanzien van het personeel van het Atomium als van de andere bezoekers. Zo is het verboden om:

   • blootsvoets te lopen,
   • rond te lopen in kleding die de openbare orde kan verstoren,
   • op de banken te liggen,
   • te betogen en spandoeken op te hangen.


   Artikel 20

   Het is verboden om:

   • het Atomium op welke plaats of met behulp van welk middel dan ook te beklimmen,
   • sprongen in en op het Atomium uit te voeren op welke plaats of met behulp van welk middel dan ook,
   • een voorwerp, eender wat het ook is, in het monument of vanaf het monument te gooien of te lanceren.

   Op de grond en op het monument is het zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Atomium verboden om eender welke handeling te stellen die van invloed is op de veiligheid van personen en goederen en op de goede bezoekomstandigheden, in het bijzonder om:

   • over speciaal voorziene barrières te klimmen die als afscherming bedoeld zijn,
   • zones te betreden die niet toegankelijk zijn voor het publiek (personeelsruimtes, technische ruimten, gesloten trappen en alle zones die gemarkeerd zijn met «verboden toegang»),
   • spandoeken van welke aard dan ook op te hangen,
   • te betogen,
   • Bengaals vuur of gelijksoortig af te steken,
   • picknicks te organiseren,
   • opschriften of graffiti van welke aard dan ook aan te brengen,
   • te rennen, glijden, duwen of klimmen,
   • rollerskates of steps te gebruiken,
   • de vrije doorgang voor het publiek en de passages en uitgangen te belemmeren, in het bijzonder door op de trappen te zitten,
   • te roken, eten of drinken buiten de daartoe voorziene plaatsen,
   • papier en afval op de grond te gooien, kauwgom ergens aan te plakken,
   • op de grond of over de trap of roltrappen of leuningen heen te spuwen,
   • persoonlijke spullen onbewaakt achter te laten, ook al is het maar even,
   • kinderen zonder toezicht achter te laten,
   • een kind op de schouders te dragen,
   • zonder reden een brand-/alarmkast of noodinrichtingen te manipuleren (brandblusser, …),
   • te bedelen,
   • handel, reclame of propaganda te voeren of te tippelen.


   Artikel 21

   Om bouwkundige redenen is het volledige Atomium niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en personen met beperkte mobiliteit. De lift kan duizeligheid en waarnemingsstoornissen veroorzaken en wordt dus afgeraden voor gevoelige mensen. Sommige tijdelijke tentoonstellingen (licht en geluid) kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Het wordt sterk aanbevolen voor mensen die met deze aandoening kampen, om op de pagina www.atomium.be de datums van de tijdelijke tentoonstellingen na te gaan.

   Artikel 22

   Personen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen en kinderen onder de 16 moeten begeleid worden door een volwassene.

   Artikel 23

   Het Atomium zal de toegang tot het monument kunnen weigeren aan eender welke persoon wiens houding, gedrag of kleding tot een verstoring in het gebouw kan leiden of het bezoek hinderen.


   5. VEILIGHEID EN BEVEILIGING VAN PERSONEN EN GOEDEREN

   Artikel 24

   De aankoop van een ticket leidt tot de aanvaarding van de specifieke veiligheidsinstructies van het Atomium door de houder ervan en tot de verplichting om zich te voegen naar elke controle die het bevoegde personeel van het gebouw eventueel dient uit te voeren op het vlak van veiligheid en beveiliging.

   Artikel 25

   De bezoekers moeten zich onthouden van eender welke handeling die de veiligheid van personen en goederen in gevaar kan brengen.

   Artikel 26

   De veiligheidscontroles worden uitgevoerd aan de ingang van het gebouw. Om veiligheidsredenen wordt aan de bezoekers gevraagd om hun zakken en pakjes te openen en de inhoud ervan te presenteren of bekend te maken. Deze controle kan op eender welke plaats in het Atomium plaatsvinden op verzoek van het personeel en de veiligheidsagenten.

   Artikel 27

   De weigering om aan de opgelegde voorschriften te voldoen tijdens een veiligheidscontrole, de verstoring van en overlast voor de andere bezoekers of de beschadiging van de integriteit van het gebouw en zijn installaties leiden tot het weigeren van de toegang of de onmiddellijke uitzetting uit het Atomium zonder schadevergoeding.

   Artikel 28

   Achtergelaten voorwerpen die de veiligheid van het gebouw in gevaar lijken te brengen, zullen zonder vertraging of voorafgaande kennisgeving vernietigd mogen worden.

   Artikel 29

   Alle bollen van het Atomium staan onder videobewaking en de beelden worden opgenomen en bewaard gedurende 3 weken. Elke betrokken persoon kan onder de door de wet bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot de opnames die hem betreffen.

   Artikel 30

   Er wordt gevraagd om elk ongeval, ongemak van een persoon en een abnormale gebeurtenis of de onbeheerde aanwezigheid van een voorwerp of tas te melden aan een personeelslid van het Atomium. Als er onder de bezoekers een arts, verpleegkundige of een EHBO’er ingrijpt, moet hij zijn beroepskaart voorleggen aan de onthaalbediende en tot aan de evacuatie bij de zieke of gewonde blijven. Hem wordt gevraagd zijn naam en adres aan het ter plaatse aanwezige personeel te bezorgen.

   Artikel 31

   In geval van een beginnende brand moet de grootste kalmte aan de dag gelegd worden. Er wordt gevraagd om het voorval direct te melden:

   • mondeling aan een onthaalbediende of een ter plaatse aanwezig personeelslid,
   • door het gebruik van de alarmkasten die over de ruimten verdeeld en met de centrale brandweerpost verbonden zijn.

   Als een gehele of gedeeltelijke ontruiming van het gebouw nodig is, wordt daartoe ordentelijk en met discipline overgegaan onder leiding van het personeel van het Atomium overeenkomstig de ontvangen instructies.
    

   Artikel 32

   Overeenkomstig artikel 422bis van het Wetboek van Strafrecht (het niet helpen van een persoon in gevaar) is iedereen verplicht om het personeel bijstand te verlenen wanneer bezoekers hulp behoeven.
    

   Artikel 33

   In geval van grote toeloop, storingen, stakingen en een situatie die de veiligheid van personen en goederen in gevaar kan brengen, kan er op eender welk moment van de dag overgegaan worden tot de gedeeltelijke of gehele sluiting van het gebouw of de wijziging van de openingsuren.
    

   Artikel 34

   De vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

   • diefstal (zakkenrollers), verlies of schade van welke aard dan ook tijdens het bezoek,
   • defect of buitenwerkingstelling van de roltrappen en/of de lift of de technische uitrustingen,
   • beperking van de toegang tot bepaalde zones of gedeeltelijke sluiting van het gebouw na een beslissing van de directie van het Atomium of op besluit van eender welke administratieve of overheidsinstantie om redenen van veiligheid, onderhoud, grote toeloop of ongunstige weersomstandigheden.


   Artikel 35

   Ieder verdwaald kind wordt aan een onthaalbediende toevertrouwd die het naar de benedenverdieping van het Atomium begeleidt. Een oproep via de "micro" zal in verschillende talen (F/NL/UK) in het Atomium weerklinken om de ouders op de hoogte te brengen van de plaats waar het kind zich bevindt.


   6. FOTO’S, OPNAMES, ENQUÊTES VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

   Artikel 36

   Iedere professionele geluids- en/of visuele opname van het personeel en het publiek vereist in aanvulling op de formele goedkeuring van het Atomium de toestemming van de betrokkenen. Het Atomium wijst alle verantwoordelijkheid ten aanzien van derden af in geval van een schending van deze bepalingen.

   Artikel 37

   Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel zijn professionele fotografie, het draaien van films en het opnemen van radio- en tv-programma's aan specifieke regels onderworpen. Voor deze zaken is een voorafgaande schriftelijke aanvraag aan het Atomium vereist. De schriftelijke toestemming dient bij elke controle in het gebouw voorgelegd te worden.

   Artikel 38

   Iedere enquête of opiniepeiling bij de bezoekers is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van het management.


   7. GEVONDEN VOORWERPEN

   Artikel 39

   De bezoekers worden verzocht om te controleren of ze geen persoonlijke bezittingen op de site achtergelaten hebben. De verklaringen van verlies of vergetelheid moeten:

   • aan het onthaal van het Atomium gemeld worden aan het aanwezige personeel,
   • per e-mail verstuurd worden naar: info@atomium.be.

   De gevonden voorwerpen in het Atomium worden voor een periode van één jaar bewaard in de administratieve kantoren van het Atomium. Tijdens deze periode kunnen ze geclaimd en afgehaald of op kosten van de eigenaar naar het opgegeven adres verstuurd worden. Na deze periode zullen de niet- geclaimde voorwerpen afgegeven worden bij de verschillende humanitaire hulpverenigingen in België.

   Het Atomium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen in het gebouw. Bederfelijk voedsel, waardeloze voorwerpen of voorwerpen in zeer slechte staat (nat, vuil of stinkend) worden dezelfde avond nog vernietigd tijdens de sluiting van het Atomium.
    
    

   8. KLACHTEN EN GESCHILLEN

   Artikel 40

   Iedere klacht met betrekking tot de bezoekomstandigheden dient ter plaatse bij de directie van het Atomium geuit te worden zodat er een oplossing overwogen kan worden. Bij gebrek daaraan en op uitdrukkelijke overeenkomst zal het bezoek dan geacht worden in bevredigende omstandigheden plaatsgevonden te hebben.
    

   Artikel 41

   Ieder geschil of iedere klacht valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper zich bevindt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen of voorschriften voor de openbare orde.