TRANSPARANTIE


Het doel van deze pagina is u de informatie te verstrekken die is vermeld in artikel 6 van het gemeenschappelijk besluit en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (punten I tot V hieronder) enerzijds en, anderzijds artikel 7 van de gemeenschappelijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse ambtenaren (punt VI hieronder).  


 
SAMENVATTING 
I.     Bevoegdheden, organisatie en werking van Atomium
II.    Subsidies 
III.   Studies
IV.   Overheidsopdrachten  
V.    Oproep voor kandidaten
VI.  Jaarverslag over de bezoldigingen en voordelen van de ambtenaren 


I. Verantwoordelijkheden, organisatie en werking van Atomium  

De opdracht van Atomium

De vereniging heeft als doel de valorisatie, de promotie, de animatie en het behoud van het gebouw Atomium©, gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958, en de promotie, de valorisatie en de socioculturele ontwikkeling van de Heizel-wijk, de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het Koninkrijk België als toeristische bestemming in verband met hetgeen voorafgaat. 

De missie van het Atomium is Brussel als bestemming te vertegenwoordigen en bezoekers uit de hele wereld te verwelkomen door hen een buitengewoon architecturaal parcours, een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van dit symbool en tijdelijke tentoonstellingen aan te bieden die verband houden met thema's rond het Belg-zijn en de digitale kunsten.
Sinds 2015 is het Atomium ook de thuisbasis van het Design Museum Brussel.
Het museum beslaat meer dan 5.000m² in de gebouwen van Trade Mart, op 150m van het Atomium, en biedt zo een complementair product aan de bezoekers van het Heizelplateau.
Naast de permanente collectie ontwikkelt het museum een beleid van tijdelijke tentoonstellingen die gewijd zijn aan de geschiedenis van de vormgeving en die thema's en scenografieën belichten die toegankelijk zijn voor een breed en gevarieerd publiek, zowel nationaal als internationaal.


Organisatie en werking 

De raad van bestuur van het Atomium uit 8 vertegenwoordigers van de overheid (5 van de Stad Brussel, 2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1 van de federale Staat), 1 vertegenwoordiger van de familie Waterkeyn, 1 vertegenwoordiger van "Brussels Expo" en 4 gecoöpteerde leden uit de financiële, culturele en academische sector. 


DOWNLOAD HET TRANSPARANTIEDOCUMENT 2020


Er staan 33 werknemers op de loonlijst van het Atomium, waarvan 13 in het administratieve team en 20 in het onthaal- en technische team. 


II. Subsidies 

Atomium heeft in 2020 geen subsidies toegekend. 


III. Studies

In 2020 zijn geen studies uitgevoerd voor rekening van Atomium.


IV. Overheidsopdrachten  

Atomium heeft in 2020 geen overheidsopdrachten als contractant gesloten. 


V. Oproep voor kandidaten  

Bekijk onze vacatures op de website: JOBS

 


VI. Jaarverslag over de bezoldiging en de voordelen van de overheidsambtenaren  

HIER DOWNLOADEN