Privacy verklaring Atomium


Het Atomium hecht veel belang aan de persoonlijke rechten van haar bezoekers en is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij vragen u dan ook deze privacy verklaring aandachtig te lezen.


Welke gegevens worden er verzameld en hoe worden die verzameld?

Het Atomium verzamelt persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam en e-mailadres alleen indien deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, zodat u onze nieuwsbrief kan ontvangen en wij u op de hoogte kunnen houden van exposities en vernissages.


Doorgifte van persoonsgegevens

Het Atomium geeft geen persoonsgegevens aan derden door. In het uitzonderlijke geval dat zich dit toch zou voordoen, geven wij enkel gegevens door als de betrokkene daarmee heeft ingestemd, of indien het doorsturen wettelijk toegestaan is.

Het Atomium kan andere bedrijven de opdracht geven om diensten te verrichten, zoals het uitvoeren van technische diensten voor onze websites enzovoort. Deze bedrijven kunnen enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Deze bedrijven zullen slechts gebruik maken van persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van deze specifieke taken en niet voor andere doeleinden.

Het Atomium behoudt zich het recht om gegevens te gebruiken indien dit noodzakelijk is voor het naleven van de wetgeving, voor de bescherming van de integriteit van de website of om aan een gegronde aanvraag te voldoen.

Bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen

We zijn in het bijzonder voorzichtig met berichten ter attentie van kinderen en jongeren.
Op onze website bieden wij activiteiten aan waarvoor de kinderen hun persoonsgegevens niet hoeven te verstrekken. Wij verzamelen alleen beperkte gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar en uitsluitend als wettelijk omschreven / met de toestemming van een ouder of voogd. In geval van bovengenoemde voorwaarden verzamelen we ook het e-mailadres van een kind om het kind in staat te stellen aan een wedstrijd deel te nemen. We verzamelen geen andere gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar, zoals hun postadres of telefoonnummer, tenzij een ouder of voogd daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Kortom, het Atomium vraagt de kinderen niet om meer gegevens te voorzien dan de informatie die nodig is voor deelname aan de betreffende activiteit, en die wettelijk is toegestaan of die de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Als persoonsgegevens van kinderen werd verzameld, dan worden die gegevens enkel gebruikt door het Atomium en de bedrijven die technische of andere diensten uitvoeren, indien wettelijk toegelaten of als de toestemming van een ouder of voogd bekomen werd. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.

Wij vragen ouders om regelmatig de online activiteiten van hun kinderen te controleren en er toezicht op te houden. In het kader van hun deelname aan online activiteiten, zal Atomium kinderen niet vragen om meer persoonsgegevens aan te leveren dan deze die nodig zijn voor hun deelname aan de betreffende activiteit.

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U behoudt controle over alle persoonsgegevens die u ons online hebt gegeven. Indien u informatie die wij over u hebben opgeslagen zou willen veranderen, of uw toestemming voor het versturen van berichten zou willen wijzigen, kan u dat via onderstaande email adres doen.

U kan op elk ogenblik opgeslagen gegevens over u controleren of laten verwijderen, of u kunt uw toestemming voor het gebruik ervan intrekken.
Overige maatregelen

Veiligheid

Wij doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Atomium doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die wij hebben, wordt beveiligd. Helaas kan Atomium geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u ons hieromtrent steeds contacteren.

Data-integriteit

Het Atomium verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor zij is verzameld en in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke privacyverklaring. We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken correct, volledig en up-to-date is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

Cookies

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, slaan wij alleen de gegevens op die u ons geeft. Deze gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan de dienst waarvoor u zich inschrijft. Deze gegevens worden opgeslagen bij onze Mailchimp-provider. U vindt hier het privacybeleid van deze provider (onder "3. Privacy voor contacten"). U kan zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen.

Cookie managementbeleid

1. Wat is een cookie en waarom?
Een cookie is een klein tekstbestand, beeld of software, die wordt geplaatst en opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat op het internet te surfen, wanneer u onze site bezoekt en die zal worden gebruikt om uw apparaat te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site.

Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is. Deze informatie helpt om uw gebruikerservaring te verbeteren door het opslaan van een aantal gegevens, of die ons toelaten om de populariteit van een pagina te meten op onze website en die ons de mogelijkheid biedt om de inhoud en service die voor u beschikbaar zijn te verbeteren.

2. Uw toestemming
Het gebruik vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt er later altijd naar terugkeren en deze cookies weigeren of ze op elk gewenst moment verwijderen, door de instellingen van de gebruikte browser te wijzigen.
Met het waarschuwingsbericht op de startpagina kan u uw instemming met ons cookie-beleid kenbaar maken. Zie ook onze algemene voorwaarden die de regels definiëren die we volgen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we mogelijks verzamelen.

3. Cookies van derden
Wanneer u onze website bezoekt, worden sociaal-demografische gegevens en profielgegevens verzameld om anoniem te worden opgeslagen in een commerciële cookie.
Cookies worden via onze website geplaatst door Google.
Ze verbeteren de inhoud en werking van de site door het gebruik van Google Analytics.

4. Cookie management
De meeste internetbrowsers worden automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kan uw browser echter zodanig configureren dat cookies worden geaccepteerd of geblokkeerd.

U kan uw browser zo configureren dat:

 • cookies worden opgeslagen in uw terminal of, omgekeerd, ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever.
 • de acceptatie of weigering van cookies wordt u op tijd aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt geregistreerd.


U gebruikt Microsoft Internet Explorer:

 • klik in Internet Explorer op de knop "Extra" en vervolgens op "Internetopties".
 • klik op het tabblad Algemeen onder "Browsegeschiedenis" op "Instellingen".
 • klik op de knop "Bestanden weergeven".
 • klik op de kolomkop "Naam" om alle bestanden in alfabetische volgorde te sorteren en blader door de lijst totdat u bestanden ziet die beginnen met het voorvoegsel "Cookie". (Alle cookies hebben dit voorvoegsel en bevatten meestal de naam van de website die de cookie heeft gemaakt).
 • selecteer de relevante cookie (s) en verwijder ze.
 • sluit het venster met de lijst met bestanden en klik vervolgens tweemaal op OK om terug te keren naar Internet Explorer.

Meer informatie over cookies is te vinden op de Microsoft-website op: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm?RLD=291

U gebruikt FireFox:

 • ga naar het tabblad "Tools" van de browser en selecteer het menu "Opties".
 • kies in het venster dat verschijnt "Privacy" en klik op "Toon cookies".
 • lokaliseer de getroffen bestanden, selecteer ze en verwijder ze.


U gebruikt Google Chrome:

 • klik op het menupictogram "Tools".
 • selecteer "Opties".
 • klik op het tabblad "Geavanceerde opties" en ga naar het gedeelte "Privacy".
 • klik op de knop "Cookies tonen".
 • lokaliseer de getroffen bestanden, selecteer ze en verwijder ze.
 • klik op "Sluiten" om terug te keren naar uw browser.


U gebruikt Safari:

 • kies in de stembrowser het menu "Bewerken> Voorkeuren".
 • klik op "Beveiliging".
 • klik op "Toon cookies".
 • selecteer de relevante cookies en klik op "Verwijderen" of "Alles verwijderen".
 • klik na het verwijderen van de cookies op "Gereed".

Links naar andere websites

Onze website kan ook links naar websites bevatten die niet door Atomium worden beheerd. Als u dergelijke websites wenst te bezoeken, dient u de relevant geldige bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere informaties door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de normen inzake de bescherming van gegevens en de praktijken van andere bedrijven.

Bedrijfsoverdracht

Indien het Atomium, of vrijwel al zijn activa, wordt verworven of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat een overnemer van het Atomium de Persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Wijzigingen privacy verklaring

Wijzigingen in de Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens
Van tijd tot tijd kunnen wij het noodzakelijk achten om deze privacyverklaring te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens geregeld te lezen. U kunt er echter zeker van zijn dat wijzigingen niet geantidateerd kunnen worden, en dat wij de manier waarop wij de eerder verzamelde gegevens behandelen, niet zullen veranderen.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Atomium
Atomiumsquare 1
1020 Brussel
België


Contactpersoon

Rachel Van Nevel
rachelatomiumbe


De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit CPBL - Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contactapdgbabe