PERS


AUTEURSRECHTEN

De afbeelding van het Atomium is beschermd en mag slechts onder specifieke voorwaarden worden gebruikt. Voor de reproductie van de afbeelding van het Atomium zijn auteursrechten verschuldigd, waarvoor specifieke tarieven gelden afhankelijk van het beoogde gebruik. In sommige gevallen staat de vzw Atomium het gratis gebruik van de afbeelding van het Atomium toe.

 
 

PERSRELATIES

Sophie Moffat [BeCulture]
Persbureau 

sophiebeculturebe / +32 (0)2 475 47 78 


Yvonne Boodts
Beheer van de auteursrechten (copyrights) - verzoeken om de afbeelding van het Atomium te gebruiken
copyrightatomiumbe

 
 

MEDIATHEEK

Wij houden sets met teksten en foto’s waarvan u de lijst hierna vindt, ter beschikking van de journalisten. Deze sets zijn beschermd door een wachtwoord dat u meegedeeld wordt op eenvoudig verzoek per e-mail aan Yvonne Boodts.


Foto's


Jaarlijkse brochure


Tentoonstellingen


Logos