be.WELCOME#2. België & Immigratie

Beter begrijpen om elkaar beter te begrijpen. 

 

Tijdelijke tentoonstelling op twee niveaus / tijdelijke tentoonstellingsbol

>>> 01.05.2011 - 09.12.2011

 

 

Het tweede luik van onze expo be.WELCOME#2, gewijd aan de migratierealiteit, behandelt  de vraag naar de roots, de integratie in het gastland.
De belangrijkste acteurs in dit parcours zijn de kinderen van de getuigen van be.WELCOME#1. Zij worden - net als hun ouders - even goed geconfronteerd met een zoektocht naar hun identiteit.
De tentoonstelling wenst geen antwoorden te geven maar opent een deur om na te denken over het migratievraagstuk. Via een interactief parcours, delen de getuigen en hun kinderen hun ervaring.

 

In de lente van vorig jaar stelde het Atomium in het kader van een samenwerking met het Museum van Europa (Amerika, dit is ook onze geschiedenis) de expositie be.WELCOME#1 voor.

Gezien het grote succes is er besloten om een volgende tentoonstelling rond dit onderwerp te organiseren. Het tweede, volledig herziene, luik van de expo be.WELCOME#2, gewijd aan de migratierealiteit, behandelt de vraag naar de roots, de integratie in het gastland, met als neveneffect het gevoel van We zijn niet van hier maar ook niet van ginder. Via een interactief parcours, zonder naïviteit of valse voorstellingen, maar met enorm veel gevoeligheid probeert be.WELCOME#2 inzicht te geven in dit complexe gegeven.

Via de twee tentoonstellingsluiken willen het Atomium en het Museum van Europa proberen om dit historische en complexe vraagstuk te doorgronden zoals we het beleven in ons land. be.WELCOME#2 legt de nadruk op de ervaring en de menselijke belevenissen van onze getuigen en bespreekt de vragen die het migratiefenomeen opwerpt.

De belangrijkste acteurs in dit parcours zijn de kinderen van de getuigen van be.WELCOME#1. Zij worden – net als hun ouders – even goed geconfronteerd met een zoektocht naar hun identiteit. Hoe beleven ze deze spanning tussen de verschillende elementen van hun identiteit? Hoe verwoorden ze dit? Het antwoord is voor iedereen heel persoonlijk. De tentoonstelling wenst geen antwoorden te geven maar opent een deur om na te denken over het migratievraagstuk. Dit pedagogische initiatief, dat de modernste museummiddelen inzet, wil de aanzet geven om Beter begrijpen om elkaar beter te begrijpen.

In het kader van de tentoonstelling wordt er een catalogus met DVD uitgegeven.

 

 

 

Weet u dat...

Meer dan twee derde van de Turkse gezinnen heeft Turkse buren; drie vierde van de Maghrebijnen heeft Maghrebijnse buren.

Gettovorming in onze steden?

(Onderzoek IRB Europe voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding uitgevoerd in 2009 in Brussel, Antwerpen en Charleroi)

 

Weet u dat...

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het de gemeenten Sint-Gillis (42,1%) en Elsene (41,8%) die het grootste aandeel vreemdelingen in de bevolking hebben! Maar dat gaat om vreemdelingen in de strikte zin, met andere woorden mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben. De overgrote meerderheid daarvan (70%) zijn burgers van een EU-lidstaat.

Omgekeerd tellen Schaarbeek (29,5%) en Molenbeek (25%) relatief weinig vreem­delingen... omdat er gemeenschappen wonen (Marokko en Turkije) die snel de naturalisatie aanvragen!

 

Buitenlandse bevolking in Brussel

 

 

Weet u dat...

Terwijl het maar ongeveer 10% van de bevolking telt, huisvest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 30,3% van de vreemdelingenbevolking van het land... zonder daarbij al die mensen te tellen die al sinds min of meer geruime tijd zijn genaturaliseerd.  Vlaanderen herbergt slechts 36,5% van de vreemdelingen en Wallonië iets meer dan 33,2%.

 

Weet u dat...

Op 1 januari 2008 telt Antwerpen ongeveer 10,8% vreemdelingen op zijn grondgebied (ongeveer 94.500 mensen). Het zijn vooral de Nederlandse en de Marokkaanse gemeenschap die deze ranglijst aanvoeren, gevolgd door de Turken en de Polen.

Charleroi telt 16,5% vreemdelingen (ongeveer 28.600 personen)... waarvan de helft Italianen.

 

Weet u dat...

Op een paar landelijke grensgebieden met Nederland en Frankrijk na,

concentreren de immigranten zich in de grote steden en de aanpalende

voorsteden. Ook al telt Vlaanderen in absolute cijfers het grootste aantal

vreemdelingen, is het toch Brussel dat proportioneel de rangschikking ruim

aanvoert.

 

Immigratie van vreemdelingen per gemeente, 2001-2007

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

DVD

 

 

De DVD verzamelt alle getuigenissen van de tentoonstellingen be.WELCOME#1 en be.WELCOME#2, ofwel een dertigtal interviews voor de camera (tussen 3 à 4 minuten per film). Dankzij het dynamisch menu kunt u een interview selecteren uit het geheel van de voorgestelde gesprekken, ofwel ze achtereenvolgens bekijken. Elke getuige geeft er weer op welke manier hij zijn vestiging in België beleeft of beleefd heeft, wat zijn vertrek met zich meebracht, de moeilijkheden die hij ondervond bij zijn aankomst, enz. Alle films zijn ondertiteld in het NL/FR/ENG.
 
Het boekje (volledig tweetalig) bevat:
  • een kort woord vooraf van het Atomium dat het project voorstelt,
  • een kort historisch overzicht van de immigratie in België,
  • een tekst van Charles Bricman, in verband met enkele van de interviews op de DVD en in de tentoonstelling. 

 

€12

 

>>> Meer info op de website van DE BOECK.

 
 

Pedagogisch dossier

 

 

Gids van de tentoonstelling

 

 

Praktische informatie

 

 

Deze tentoonstelling is verspreid over twee verdiepingen van de tentoonstellingsbol.

>>> van 1 mei 2011 tot 9 december 2011

 

Openingsuren

Elke dag, van 10u tot 18u (sluiting kassa om 17u30)

 

Tarieven

De toegang tot de tijdelijke tentoonstelling maakt deel uit van het bezoek aan het Atomium en bijgevolg moet er niet extra betaald te worden.

> zie tarieven van het Atomium

 

Geleide bezoeken

> €70/gids (maximum 25 personen), enkel op reservatie (min. 2 weken op voorhand)

> meer info over geleide bezoeken
> reservatie: Yvonne Boodts / yvonne boodts atomium be / +32 (0)2 475 47 78

 

Hoe ons te bereiken

> verschillende formules, evenals gecombineerde formules (transport / toegang) maken u de weg naar het atomium heel gemakkelijk.

 

 

Pers

 

 

Persdossierhier downloaden (PDF / 2,1Mb)

 

Pedagogisch dossier: hier downloaden (PDF / 2,9Mb)

 

Gids van de tentoonstelling: hier downloaden (PDF / 1,2Mb)

 

Koffer: hier downloaden (PDF / 0.5Mb)

 

Afbeelding: hier downloaden (PDF / 1,9Mb)

 

Foto's: de pers en de media worden vriendelijk uitgenodigd om een mail te sturen naar onze communicatiedienst om een login en wachtwoord te bekomen om de foto’s van deze pagina te kunnen downloaden in hoge resolutie.

 

Contacts

> perscontact: Inge Van Eycken / inge vaneycken atomium be / +32 (0)479 95 05 94

> projectcoördinator: Arnaud Bozzini / arnaud.bozzini@atomium.be

 

 
 
 
 
NL . FR . EN